Mat Xa Hoang Sa Da Nang

Phật giáo Thái Nguyên Này các đệ tử, có một con đường đưa đến Niết Bàn; Như Lai có mặt với tư

Phật giáo Thái Nguyên Này các đệ tử, có một con đường đưa đến Niết Bàn; Như Lai có mặt với tư

Source : pinterest.com